Om Podcastindex

Podcastindex drives af Danske Medier Research og er din genvej til statistik om udviklingen inden for danske podcasts. Vi udgiver med ’Podcastlisten’ og ’Episodelisten’ de eneste officielle lister over brugen af danske podcasts. Men Podcastindex er meget mere. Vi er en videnshub, som samler al den nyeste viden og statistik om udviklingen på podcast-markedet.

Listerne – overblik over brug af danske podcasts

‘Podcastlisten’ og ’Episodelisten’ viser antal downloads/streams pr. podcast per hhv. uge og episode. Listerne er offentligt tilgængelige, åben for alle udgivere af podcasts, og indeholder grundlæggende sammenlignelig statistik for brug af podcasts i Danmark.

Listerne offentliggøres to uger efter faktisk lytning. Det vil sige, at antallet af podcasts og downloads/streams for uge 1, indberettes i uge 2, og offentliggøres i uge 3.

Derfor et Podcastindex

Podcastindex skal give faktuel viden om et medie, som danskerne for længst har kastet deres kærlighed på, men som har været underbelyst og uden fælles standarder og opgørelsesmetoder.

Indexet skal skabe en fælles referenceramme, så alle interessenter ét samlet sted, kan danne sig et overblik over brugen af danske podcasts, samt den bredere udvikling inden for danske podcasts. Derudover skal Podcastindex også være med til at vise det kommercielle potentiale i podcastmarkedet.  

Metoden bag Serielisten og Episodelisten

Listerne består af en optælling af antallet af streams og downloads på ugebasis og serie- og kanalniveau. De deltagende podcast-udgivere indberetter selv dataet. Alle udgivere følger samme regelsæt for opgørelse og indrapportering. Det sikrer valid og transparent statistik.

Samtidig betyder metoden, at rapporteringsomkostningerne er på et niveau, så det attraktivt for både små og store podcastudgivere at deltage.

Kan Podcastlisten sammenlignes med lyttertal?

Data i Podcastlisten kan ikke sammenlignes med lyttertallene, der kendes fra flow-radio. Podcastlisten måler ikke direkte antallet af lyttere, men antal streams og downloads.