Bliv en del af Podcastindexet

Podcastindexet er åbent for alle udgivere af podcasts, som vil præsentere officielle tal for brugen og udbredelsen af deres podcasts. Den eneste forudsætning er, at man er i stand til at opgøre antal downloads/streams for sin podcast og videregive denne statistik ugentligt. 

Listen er baseret på indberetning af forbrug af podcasts fra de deltagende udgivere af podcasts, og opdateres på ugentlig basis, med en uges forsinkelse. Det vil sige, at antallet af podcasts og downloads/streams for uge 1, indberettes i uge 2 og offentliggøres i uge 3.

Podcastmålingerne bygger på udgivernes egne data, som registreres, når en podcast bliver hentet fra den server, som mediet har lydfilen liggende på – uanset om den bliver afspillet via dr.dk, Radioplay, Apple, Googles podcast-apps, eller en helt femte udbyder.

Audit – er et krav

For at sikre et ensartet og retvisende datagrundlag skal alle podcastere og broadcastere, der ønsker at deltage i målingen som udgangspunkt lade deres afviklingssystem gennemgå en 3. parts auditering. Kun mindre podcastudgivere er undtaget audit (se nedenfor).

Selve auditeringen sker i samarbejde med en uvildig tredjepart og sikrer, at indberettet data for de deltagende podcasts er sammenlignelige. I forbindelse med den primære audit, der finder sted ved optagelse på index’et kan der være en omkostning, som kan variere alt efter om afviklingssystemet tidligere har været auditeret og hvor mange der skal auditeres på samme tidspunkt. Kontakt DMR for yderligere information om audit.

Anvendes systemer, som er auditeret af IAB tech lab, er der ikke behov for auditering før optagelse på listen.

Systemer, som er godkendte af IAB tech lab, kan findes her.

Mindre podcastudgivere undtages for audit

Udgivere, hvis podcasts samlet set ugentligt har mindre end 20.000 download/streams, behøver ikke gennemgå en audit-proces før, de optages på listen. Såfremt en udgiver opnår en periode på 4 uger, hvor udgiverens samlede podcast-aktivitet overstiger 20.000 download/streams ugentligt, kontaktes vedkommende med henblik på at påbegynde en audit-proces.

Pris

Pr. 2024 koster det 2800 kr. pr. podcasttitel om året, at deltage i målingen. For den pris vil podcasten fremgå på Podcastlisten og Episodelisten hver uge. Udgivere med mere end 15 titler kan i stedet betale et årligt gebyr på 31.500 kr.

Udgivere, der er medlem af Danske Medier, og som samlet har under 60.000 downloads/streams pr. uge, skal ikke betale det månedlige gebyr for at fremgå af Podcastlisten og Episodelisten.

Vil du være med?

Vil du også have dine podcasts offentliggjort på Podcastlisten og Episodelisten hver uge på www.podcastindex.dk?

Kontakt Danske Medier Research på podcast@danskemedier.dk.

Du skal sende følgende oplysninger til os, når du henvender dig for optagelse i Dansk Podcastindex:

  • Navn på podcasten
  • Navn på udgiveren af podcasten
  • Navn på distributøren af podcasten
  • Kort om teknisk løsning; provider/hosting/statistik
  • Erfaringsmæssigt trafikniveau; f.eks. downloads/streams pr. uge, el. pr. episode/udg. frekvens
  • Kontaktperson(er)